ประเภทโรงแรม แบ่งตามลักษณะกลุ่มลูกค้า

ประเภทโรงแรม แบ่งตามลักษณะกลุ่มลูกค้า - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

การแบ่งประเภทโรงแรมเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและจัดตามลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่มีโรงแรมนิยมจัดประเภทเพื่อใช้ในการจัดการบริหาร โดยตั้งชื่อให้แตกต่างกันตามประเภทของโรงแรม โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้

โรงแรมเพื่อการพาณิชย์

โรงแรมประเภทนี้โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้แขกเข้ามาพักชั่วคราวในการติดต่อธุรกิจ นอกจากห้องพักแล้วส่วนใหญ่จะมีห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ร้านอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจใช้ในการประชุมและพูดคุยงาน ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

โรงแรมสนามบิน - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

โรงแรมสนามบิน

โรงแรมประเภทนี้มักตั้งอยู่ในพื้นที่สนามบินหรือบริเวณโดยรอบสนามบินที่สามารถเดินทางเข้าออกสนามบินได้สะดวก กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้โดยสาร พนักงานสายการบิน หรือผู้ที่ทำงานในสนามบิน การเข้าพักจะอยู่ในช่วงเวลาที่สั้นกว่าปกติเรียกว่า day use ส่วนโรงแรมที่อยู่ด้านนอกสนามบินพยายามแข่งขันด้วยขนาดห้องที่ใหญ่ขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกที่มากขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการที่จอดรถสำหรับแขกที่เข้ามาพักพร้อมบริการรถรับส่งจากโรงแรมมาที่สนามบิน เพื่อช่วงชิงลูกค้าจากโรงแรมขนาดเล็กภายในสนามบิน

โรงแรมห้องสูท

เป็นโรงแรมคล้ายโรงแรมธุรกิจ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับสูงกว่า ห้องพักส่วนใหญ่จะเป็นห้องสูทที่แยกห้องนอนกับห้องรับแขกออกจากกัน โดยบางห้องอาจมีขนาดใหญ่ และมีห้องประชุมขนาดเล็ก พร้อมเคาน์เตอร์เครื่องดื่มหรือครัวไว้ในห้องพักด้วย

โรงแรมเน้นแขกพักประจำ

โรงแรมที่เน้นกลุ่มลูกค้าเข้าพักในระยะที่ยาวกว่าลูกค้าโรงแรมทั่วๆไป โรงแรมประเภทนี้เมืองไทยนิยมเรียกว่า Service Apartment นิยมรวมอาหารเช้าไว้ในค่าบริการ รวมถึงอาจมีรถบริการรับส่งไปยังศูนย์การค้าและแหล่งงานสำคัญอีกด้วย ห้องพักของโรงแรมส่วนใหญ่จะมีมุมครัว พร้อมอุปกรณ์เครื่องครัว นอกจากนั้นโรงแรมประเภทนี้บางแห่งเน้นผู้เข้าพักประจำบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาล เพื่อรองรับญาติของผู้ป่วยและผู้ป่วยระยะพักฟื้นเพื่อความสะดวกในการเดินทางมายังโรงพยาบาลอีกด้วย

โรงแรมรีสอร์ต - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

โรงแรมรีสอร์ต

โรงแรมที่ออกแบบสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพให้เหมาะสมกับการพักผ่อน ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองท่องเที่ยวและในพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ โรงแรมประเภทนี้จะมีพื้นที่เปิดโล่งในตัว โดยตกแต่งเป็นสระว่ายน้ำ สวน รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการพักผ่อน  ในเมืองไทยโรงแรมลักษณะนี้พบได้มากแถบจังหวัดชายทะเล เช่น หัวหิน พัทยา และภูเก็ต

โรงแรมซึ่งจัดห้องพักและอาหารเช้า

โรงแรมประเภทนี้นิยมทำเป็นโรงแรมขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่เจ้าของและครอบครัวบริหารเอง ในประเทศไทยน่าจะเทียบได้กับโรงแรมที่เน้นกลุ่มนักเดินทางและพนักงานขายที่ต้องขับรถระหว่างจังหวัดที่ต้องการที่พักราคาถูกและปลอดภัย จะตั้งอยู่บริเวณชานเมือง มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างจำกัด จะไม่มีอาหารเช้าให้อาจมีเพียงกาแฟให้บริการ

โรงแรมคอนโดมิเนียม - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

โรงแรมคอนโดมิเนียม

เป็นอาคารชุดที่จดทะเบียนเป็นโรงแรม โดยมีบางส่วนขายกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการเช่าออกไปให้กับผู้ซื้อ ในต่างประเทศโรงแรมลักษณะนี้มีการขายกรรมสิทธิ์ร่วมแบบแบ่งปันเวลาใช้ โดยในห้องห้องหนึ่งอาจมีผู้ซื้อ 10 ราย สลับกันใช้รายละ 30 วัน แต่กฎหมายของไทยไม่อนุญาตให้มีการขายในลักษณะกรรมสิทธิ์ร่วมแบบแบ่งปันเวลาใช้

โรงแรมบ่อนการพนัน

โรงแรมลักษณะนี้นิยมสร้างให้เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ มีห้องพักจำนวนมาก และมีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเล่นการพนันในโรงแรม โรงแรมลักษณะนี้นิยมทำการตลาดร่วมกับบ่อนการพนัน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นลูกค้าของโรงแรมโดยอาจยอมรับกำไรต่ำหรือขาดทุนจากรายการอาหาร แต่ได้กำไรจากบ่อนการพนันเข้ามาชดเชย โรงแรมบางแห่งใช้การจัดโชว์ต่างๆ ทั้งแบบที่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าชมและการเข้าชมฟรีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่โรงแรม

ศูนย์ประชุม - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

ศูนย์ประชุม

โรงแรมประเภทนี้มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มาจัดประชุมสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการ ปกติแล้วโรงแรมประเภทนี้จะมีจำนวนห้องพักค่อนข้างมาก และมีห้องประชุมสัมมนาทั้งขนาดใหญ่และเล็กจำนวนมากเพื่อให้บริการครบวงจรกับแขกที่เข้ามาจัดประชุมสัมมนา โดยมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกคล้ายกับโรงแรมประเภทธุรกิจ