‘ซอฟต์พาวเวอร์’ กระตุ้นให้คนทั้งโลกหลงรักประเทศไทย

ซอฟต์พาวเวอร์ เป็นตัวกระตุ้นที่มีศิลปะทำให้คนหลงรัก หัวใจสำคัญคือทำให้หลงรัก ถ้ารักเมื่อไหร่ให้ทำอะไรก็ง่าย เพราะเวลานี้จะคำนึงถึงกลยุทธ์ทางการตลาดแบบเดิมๆ ไม่ได้แล้ว ในระดับสากลยังพบว่า การใช้ประโยชน์จากซอฟต์พาวเวอร์ล้ำหน้ามาก ดังนั้นประเทศไทยต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ก้าวหน้ามากขึ้น

เรื่องแรก :

ประเทศไทยจำเป็นต้องข้ามผ่านอุปสรรคภายในประเทศ ทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว ความเสี่ยงด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงทางการเมืองและความไม่สงบ เพราะทุกความเสี่ยงเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ

เรื่องที่สอง :

การมีนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยต้องมาจากประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องพิจารณาการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความมั่นคงภายในด้วย โดยการสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์จากดัชนีวัดคุณภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่างๆ พบว่าประเทศที่มีความมั่งคง น่าสนใจ และสามารถเดินทางมาประเทศไทยได้สะดวก กระจายตัวอยู่ทั่วโลก ทั้งทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปโอเชียเนีย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มประเทศใหม่ๆ ที่น่าสนใจหลายๆประเทศอีกด้วย

เรื่องที่สาม :

ต้องรู้จักตัวเอง (DNA) และเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเป้าหมายชัดเจน การเก็บข้อมูลศักยภาพ และเอกลักษณ์ของไทย พบว่าการท่องเที่ยวของเรา โดดเด่นอันดับ 1 คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ รองลงมาคือ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ซึ่งแต่ละจังหวัดต้องพิจารณาโดยละเอียดถึงของดีแต่ละพื้นที่ด้วยว่าควรจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบใด และการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ตลาดใหม่ๆ และการขยายฐานลูกค้าที่ไม่ซ้ำกลุ่มเดิมๆ

เรื่องที่สี่ :

การให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายราคาสูง การวิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีฐานเงินสูง 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป พบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวเน้นไปที่การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ชอบเที่ยวกับครอบครัว เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว พักค้างคืน เฉลี่ย 3 วัน 2 คืน ต่อทริป ในวันหยุดศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และมักเลือกเที่ยวรีสอร์ต ใช้ชีวิตแบบ slow life ทั้งนี้ยังพบว่า คนรวยๆ มักเที่ยวอยู่ไม่กี่จังหวัด ที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆ

กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ โอกาส ศักยภาพ และช่องโหว่ต่างๆ ทำให้เรายิ่งต้องพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวในประเทศของเราให้ดีขึ้น การเที่ยวอย่างมีคุณภาพ หมายความว่า ผู้ประกอบการต้องเตรียมการให้บริการที่ดีและต้องเลือกกลุ่มลูกค้า ใช้เครื่องมือให้ถูกในการวางแผนการตลาด และที่สำคัญคือใช้ซอฟต์พาวเวอร์ พลังละมุนที่ทำให้คนรัก คนหลง คนชื่นชอบ พร้อมเป้าหมายบางอย่างอยู่เบื้องหลังด้วย