การให้บริการการท่องเที่ยวแบบฮาลาล

การให้บริการการท่องเที่ยวแบบฮาลาล - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

การท่องเที่ยวแบบฮาลาล หมายถึงการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อชาวมุสลิม นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน ได้ให้คำแนะนำว่าการท่องเที่ยวแบบฮาลาล

ด้านแหล่งท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการควรจัดแยกประเภทการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวไว้อย่างชัดเจน และในทุกแหล่งท่องเที่ยวควรมีเครื่องหมายฮาลาลเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ซึ่งนักท่องเที่ยวนั้นจะเลือกสถานที่ที่ตอบรับกับความต้องการทางศาสนาพร้อมกับความต้องการท่องเที่ยวพักผ่อน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานและไม่ขัดกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม

ด้านสถานที่พักแรม

ผู้ประกอบการควรแบ่งแยกชัดเจนระหว่างพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเพศชายและหญิงที่เดินทางลำพัง เช่น ชั้นของห้องพัก พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานที่พักแรม พื้นที่จัดเลี้ยง สระว่ายน้ำ ฟิตเนส มีสัญลักษณ์บอกทิศในการทำละหมาดและทิศในการประกอบศาสนกิจ จัดให้มีสถานที่การทำละหมาด ไม่มีสถานเริงรมย์และสถานที่เล่นการพนันภายในที่พักแรม และไม่มีการตกแต่งด้วยประติมากรรมคล้ายหรือเหมือนมนุษย์ภายในโรงแรมที่พัก

ด้านสถานที่รับประทานอาหาร

ผู้ประกอบการควรให้บริการเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลที่ผ่านกระบวนการปรุงถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม มีการแยกครัว วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ สำหรับอาหารฮาลาลออกจากครัวทั่วไป รวมทั้งวิธีการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงอาหาร กรรมวิธีการปรุงอาหารต้องเป็นไปตามหลักฮาลาล นอกจากนี้ภายในร้านอาหารไม่ควรมีการจำหน่ายเครื่องดื่มมึนเมา และพนักงานที่ให้บริการภายในร้านควรเป็นชาวมุสลิม หรือเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในข้อปฏิบัติของชาวมุสลิมเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ถ้าเป็นการจัดการท่องเที่ยวในช่วงเดือนรอมฎอนที่ชาวมุสลิมถือศีลอด ผู้จัดการท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามหลักของศาสนาเรื่องการไม่จัดอาหารให้ลูกทัวร์บริโภคตั้งแต่ย่ามรุ่งถึงเวลาที่พระอาทิตย์ตก