5 ตลาดน้ำน่าเที่ยว ใกล้บางพลัด – จรัญสนิทวงศ์

5 ตลาดน้ำน่าเที่ยว ใกล้บางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

ตลาดวัดบางพลัด - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

ตลาดวัดบางพลัด

  • เวลาเปิด – ปิด : เปิดบริการทุกวันเวลา 05.00 – 09.00 น.
  • ช่องทางการติดต่อ : –

ตลาดน้ำวัดสะพาน - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

ตลาดน้ำวัดสะพาน

  • เวลาเปิด – ปิด : เปิดบริการทุกวันเสาร์และวันอาิตย์ เวลา 08.00 – 15.30 น.
  • ช่องทางการติดต่อ : 085 176 1268

ตลาดน้ำสองคลอง - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

ตลาดน้ำสองคลอง

  • เวลาเปิด – ปิด : เปิดบริการทุกวัน
  • ช่องทางการติดต่อ : 089 205 7532

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

  • เวลาเปิด – ปิด : เปิดบริการทุกวันเสาร์และวันอาิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
  • ช่องทางการติดต่อ : 02 422 4270

ตลาดน้ำวัดตะเคียน - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

ตลาดน้ำวัดตะเคียน

  • เวลาเปิด – ปิด : เปิดบริการทุกวันเวลา 07.30 – 16.00 น.
  • ช่องทางการติดต่อ : 062 792 9856