กฏระเบียบการเข้าพัก เงื่อนไขการจองและการยกเลิกห้องพัก

กฏระเบียบการเข้าพัก เงื่อนไขการจองและการยกเลิกห้องพัก - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

ผู้ใช้บริการท่านใดได้ทำการจองห้องพักกับเรา ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงของกฏระเบียบและเงื่อนไขต่างๆของเราแล้ว ซึ่งข้อตกลงสำหรับที่พักของเรามีดังนี้

กฏระเบียบการเข้าพัก - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

กฏระเบียบการเข้าพัก

 • กรุณาสอบถามพนักงานหน้าเคานท์เตอร์ ว่าเวลาในการเช็คอิน – เช็คเอ้าท์ หากเกินเวลาทางโรงแรมจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • ผู้เข้าพักทุกท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต เมื่อทำการลงทะเบียนเข้าพัก และชำระค่าห้องพักก่อนเข้าพัก ผู้เข้าพักจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนเต็มจำนวนเมื่อเช็คเอาท์ และคืนกุญแจให้ทางโรงแรม
 • ผู้มาติดต่อผู้เข้าพักต้องทิ้งบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตไว้ที่เคานท์เตอร์ ทางโรงแรมมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้มาติดต่อขึ้นพบ
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก ท่านสามารถสูบบุหรี่ได้ที่บริเวณระเบียงภายนอกห้องพักของท่าน
 • ห้ามเสพยาเสพติด, เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท ทำเสียงดังและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในโรงแรม
 • ไม่อนุญาตให้นำอาหารมีกลิ่นฉุน หรืออาวุธอันตรายเข้ามาภายในโรงแรม
 • ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารในห้องพัก
 • ห้ามเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ หรือสิ่งอื่นใดของทางโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต หากสิ่งของสูญหายหรือชำรุดเสียหาย ผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบตามสภาพ
 • ห้องพักทุกห้อง เข้าพักได้ ไม่เกิน 2 คน เด็กอายุ 0-6 ปี พักฟรีไม่คิดค่าที่พักเพิ่มเติม และห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล
 • ทางโรงแรมให้บริการเฉพาะแขกของโรงแรมเท่านั้น หากท่านนำแขกภายนอกเข้ามาพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ หากฝ่าฝืนทางโรงแรมปรับค่าใช้จ่ายตามเห็นสมควร

เงื่อนไขการจองที่พัก - P-Park Hotel โรงแรมมุสลิมย่านบางพลัด - จรัญสนิทวงศ์

เงื่อนไขการจองที่พัก

การจองห้องพัก จะต้องจองผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรม เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล หรือทำการจองห้องพักทาง Facebook ของเราก็ได้เช่นกัน เพียงแต่จะสวนสิทธิ์ให้ลำดับการจองผ่านเว็บไซต์เป็นหลัก เมื่อท่านจองห้องพักแล้ว ต้องแจ้งชื่อและวันที่เข้าพักทางเรา และต้องส่งหลักฐานการโอนเงินกลับภายใน 2-3 วันหลังจากได้รับการยืนยันห้องว่าง หากเลยกำหนด ทางโรงแรมขออนุญาตคืนห้องให้ระบบจอง

การยกเลิกห้องพัก

ข้อเสนอที่ทางโรงแรมมอบให้เป็นโอกาสสำหรับยกเลิกการจองห้องพัก โดยระบุกรอบเวลาไว้ชัดเจนก่อนถึงเวลาเช็คอิน หากผ่านระยะเวลาที่กำหนดไปแล้ว ทางโรงแรมอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก ซึ่งอาจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดจอง หรือหักเงินเต็มจำนวน การยกเลิกการจองมี 2 จุดประสงค์หลักด้วยกัน ดังนี้

 1. เพื่อให้แขกรับผิดชอบและการันตีกับทางโรงแรมว่าพวกเขาจะเข้าพักตามรายการจองที่ยืนยันไว้จริงๆ
 2. ช่วยลดจำนวนแขกที่จองไว้แต่ไม่มาเข้าพักเมื่อถึงเวลาจริง ถือเป็นการลดความเสี่ยงสูญเสียรายได้จำนวนมากจากห้องว่างที่ถูกยกเลิกกะทันหันได้